جهان بیمار بود و آیینه معصوم!

۱۳۹۶ تیر ۲۵, یکشنبه

مریم مقدس بزنه به کمرشان

به امام هشتم چراغ زرد بود، قرمز نبود ... مو بروم به کی بگوم آخه ایجور به آدم بهتون مزنن .... چهار نمره از گواهینامه ام پروندن ، خدا تومن هم جریمه ام کردن ، دزدهای سرگردنه ... خیر نبینن به حق همو مریم مقدس خودشان.
تازه چراغ رو هم یه جای پنهونی گذاشته بودن که هیچکی نبینه و همه از یک کنار جریمه بشن .... مو یهو چشموم بهش افتاد ... زرد بود ، قرمز نبود به امام هشتم .
اااااااای خدااااا خیلی زور دره به امام هشتم به مویی که ایقد مواظب هستم ای بهتونا بزنن بهم ... اینا پلیس نیستن اینا دزد سرگردنه هستن .
اینا به فکر جون مردم نیستن ، اینا به فکر تیغ زدن جیب مردمن .... حالا باز شما بگو پلیس های خارج خوبه ، قانون دره ، وجدان دره ... وجدانشان کجا بود بابا جان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر