جهان بیمار بود و آیینه معصوم!

۱۳۹۷ شهریور ۲۴, شنبه

چرخه

مرکز شهر نانت پر شده از بی خانمان های سیاهپوست. 
تو دل شهر وسط میدون ها چادر زدن.
تصویر تکان دهنده، تاثرانگیز و در عین حال بسیار جالب توجه ای ساخته شده .
آدم احساس می کنه تو دل نانت یهو به آفریقا می رسه ... چادرها شون .. سبک زندگی قبیله ایشون .
تندیس ها و یادبودهای مشاهیر و بزرگان نانت در ازدحام چادرهای آفریقایی محو شدن.
نانت، شهر ثروتمند و بورژوای فرانسه ... به لطف درآمد برده داری ...
مثلث شوم تجارت برده از بندر نانت تا سواحل غربی آفریقا ... بار زدن کشتی ها با آدم ها .. از سواحل غربی آفریقا به سواحل شرقی آمریکا ... فروش آدم ها و آنگاه باز گشتن به نانت با کشتی های پر از پول و نیشکر و قهوه و کاکاو.
نانت که زمانی بزرگترین بندر تجارت برده بود اکنون آدم ها با پای خودشون اومدن برده و ساکنش شدن.
از مرکز شهر تا بنای یادبود تجارت برده مسافتی کمتر از نیم ساعت پیاده روی ست.
اون هم پیاده روی توریستی ... آروم و دل خوش و دلی دلی کنان.
این مسافت این روزها نه با بناها و یادبودهای تاریخی که با ساکنین جدید شهر دیدنی شدن ... دیدنی نه از نوع جاذبه های توریستی ...بلکه از نوع واقعیت های تاریخی.
تاریخ استعار ... نه از روی کتاب بلکه جلو چشمتون ... چهره به چهره با شما.
بدون سانسور ، بدون جرح و تعدیل و تقدیس!
به نانت بیایید .
اگر علاقمند به تاریخ هستید و نه تفریح.
به این مسیر نیم ساعته سری بزنید ... حدفاصل مرکز تجاری تا بنای یادبود برده داری.
به شما اطمینان می دم شگفت زده خواهید شد .... از این تصویر ِ چگال و زنده از چرخه تاریخ.
تاریخ زنده ی استعمار!
نیازی به بنای یادبود نیست ... استعمار زنده است ... برده داری مخوف تر و نیرومندتر از گذشته .
امروز نیازی به زحمتِ کشتی و بار زدن آدم ها نیست ... کافیه اسلحه ساخته بشه ... فروخته بشه ... کشورها ویران بشن ... بعد برده ها با پای خودشون میان به بازار کار برده.
صنعت برده داری امروز بر مدار صنعت اسلحه و جنگ افروزی و مهاجرسازی می چرخه.
اما مشکل حرص و طمع اینه که همیشه چشم هاش به یه جاهایی تنگ و بسته می مونه.
می دونین،
اروپا به زودی تبدیل به شعبه ای از آفریقا خواهد شد!
آفریقا ی گرسنه با درد و رنج داره اروپا ی سیر و مرفه و بی درد رو ذره ذره می بلعه ... جای لقمه و دهان در حال تغییر است.